1. Înregistrarea ca membru

1.1 Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranța a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfașurata sub numele dumneavoastra de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastra.

1.2 Trebuie să anunţaţi imediat bloggerbook cu privire la orice încălcare a securităţii sau utilizare neautorizată a contului dvs. bloggerbook de care luaţi la cunoştinţă.

1.3 Sunteţi de acord că veţi fi unicul responsabil (faţă de bloggerbook şi terţi) pentru toate activităţile care se desfăşoară prin intermediul contului dvs. bloggerbook.

1.4 Bloggerbook poate folosi în scopuri publicitare și nu doar orice comentariu scris de vizitatorii sau membrii înregistrați pe site.

1.5 Nu puteți utiliza site-ul nostru: pentru a afișa sau transmite vreun material ilegal, amenințator, calomniator, defaimator, obscen, indecent, pornografic sau profanator sau vreun material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune, care ar putea da naștere la o raspundere civila, sau care ar putea încalca în alt mod vreo lege, sau orice alt scop care este ilegal sau interzis de acești Termeni.

1.6 Noi putem, în orice moment și fără preaviz sau răspundere, înceta sau restricționa accesul dumneavoastra la toate componentele sau oricare componenta a site-ului nostru. Accesul dumneavoastra la site-ul nostru s-ar putea sa nu fie neîntrerupt sau disponibil în orice moment. Noi nu putem garanta lipsa de erori aparute pe site-ul nostru, corectarea defectelor sau a erorilor aparute, sau lipsa virușilor ori a altor comportamente daunatoare pe site-ul nostru sau pe serverele care îl fac disponibil. Nu aveți dreptul sa utilizați niciun dispozitiv, software sau rutină, care intervine sau încearca sa intervina în operarea normala a site-ului nostru și nici sa luați vreo măsură care impune o încarcare nerezonabila pe echipamentul nostru informatic.

1.7 Orice încercare de accesare a datelor personale ale utilizatorilor de pe site, de modificare a conținutului www.bloggerbook.ro, afectarea performanțelor lui se considera tentativă de fraudare.

2. Acceptarea Condiţiilor

2.1 Pentru a utiliza serviciile bloggerbook, trebuie să vă exprimaţi, în prealabil, acordul faţă de condiţii. Nu puteţi utiliza serviciile fără acceptarea condiţiilor.

2.2 Puteţi accepta condiţiile prin simpla utilizare a serviciilor. Înţelegeţi şi confirmaţi că bloggerbook va considera faptul că dvs. utilizaţi serviciile reprezintă acceptarea condiţiilor, începând cu momentul respectiv.

2.3 Este recomandat să tipăriţi sau să salvaţi local o copie a condiţiilor, pentru evidenţa dvs.

3. Restricţii generale de utilizare

3.1 Sunteţi de acord să nu folosiţi sau lansaţi niciun sistem automat (inclusiv, dar fără a se limita la, niciun robot, program de tip spider sau cititor offline) care accesează serviciile prin căi ce transmit mai multe mesaje de solicitare către serverele bloggerbook într-un anumit interval de timp decât ar putea produce, în mod rezonabil, o fiinţă umană în acelaşi interval prin intermediul unui browser web disponibil publicului larg, standard (şi anume, nemodificat);

3.2 sunteţi de acord să nu colectaţi sau adunaţi nicio informaţie cu caracter personal a niciunui utilizator al site-ului (şi sunteţi de acord că această clauză va include denumirile conturilor bloggerbook);

3.3 Sunteţi de acord să nu utilizaţi site-ul (inclusiv comentariile şi funcţiile email ale site-ului) pentru solicitarea de activităţi comerciale în acte de comerţ sau în legătură cu o întreprindere comercială;

3.4 Sunteţi de acord să nu abordaţi, în scopuri comerciale, niciun utilizator al site-ului cu privire la conţinutul acestora.

3.5 Sunteţi de acord să nu accesaţi conţinut pentru niciun alt scop, cu excepţia folosului personal, necomercial exclusiv în conformitate cu scopul şi permisiunea implicate de funcţionarea normală a serviciilor, informaţiile sunt destinate vizualizării, nu descărcării (fie permanent, fie provizoriu), copierii, păstrării sau redistribuirii de către utilizator.

3.5 Nu veţi copia, reproduce, distribui, transmite, difuza, afişa, vinde, licenţia sau exploata în alt fel niciun conţinut pentru niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al bloggerbook sau al respectivilor licenţiatori de conţinut.

3.6 Sunteţi de acord să respectaţi toate celelalte dispoziţii ale condiţiilor în permanenţă, pe perioada în care folosiţi serviciile bloggerbook.

3.7 Bloggerbook acordă operatorilor motoarelor publice de căutare permisiunea de a utiliza programe de tip spider pentru a copia materiale de pe site cu unicul scop de a elabora indici de căutare disponibili publicului în legătură cu materialele, dar nu cache sau arhive ale respectivelor materiale. Bloggerbook îşi rezervă dreptul de a revoca aceste excepţii, fie în general, fie în anumite situaţii.

3.8 Bloggerbook face permanent inovaţii pentru a oferi utilizatorilor săi cea mai bună experienţă posibilă. Confirmaţi şi sunteţi de acord că forma şi natura serviciilor pe care le furnizează bloggerbook se pot modifica periodic, fără ca dvs. să fiţi anunţat în prealabil.

3.9 În cadrul procesului de inovaţie continuă, confirmaţi şi sunteţi de acord că bloggerbook poate opri (permanent sau provizoriu) furnizarea serviciilor (sau a oricăror funcţii din cadrul serviciilor) către dvs. sau în general către utilizatori la libera alegere a bloggerbook, fără a vă transmite o notificare prealabilă. Puteţi sista utilizarea serviciilor în orice moment. Nu este necesar să informaţi în mod expres bloggerbook la sistarea utilizării serviciilor.

4. Conţinut

4.1 În calitate de titular al unui cont bloggerbook, puteţi transmite conţinut. Înţelegeţi că indiferent dacă respectivul conţinut este publicat sau nu, bloggerbook nu garantează nicio confidenţialitate în legătură cu conţinutul.

4.2 Înţelegeţi şi sunteţi de acord că sunteţi unicul responsabil pentru propriul conţinut şi pentru consecinţele postării sau publicării acestuia. Bloggerbook nu avizează niciun conţinut şi nicio opinie, recomandare, sau sfat exprimat în acesta, bloggerbook declinând expres oricare şi întreaga răspundere în legătură cu conţinutul.

4.3 Declaraţi şi garantaţi că dispuneţi (şi veţi dispune în continuare, pe perioada utilizării serviciilor) de toate licenţele, drepturile, acordurile şi avizele necesare, impuse pentru a permite bloggerbook să utilizeze conţinutul Dvs. în vederea furnizării serviciilor prin bloggerbook, şi pentru a folosi în alt fel conţinutul dvs. în modurile prevăzute prin servicii şi prezentele condiţii.

4.4 Sunteţi de acord să nu afişaţi sau încărcaţi niciun conţinut care cuprinde materiale pe care este ilegal să le aveţi în posesie în ţara în care locuiţi, sau pe care ar fi ilegal ca bloggerbook să le utilizeze sau să le aibă în posesie în legătură cu furnizarea Serviciilor.

4.5 Sunteţi de acord să nu transmiteţi în servicii conţinut care să cuprindă vreun material protejat de drepturile de autor ale unui terţ, sau materiale protejate prin alte drepturi patrimoniale ale terţilor (inclusiv drepturi de confidenţialitate sau drepturi de publicitate), decât dacă deţineţi o licenţă sau permisiune oficială de la proprietarul îndreptăţit.

4.6 La luarea la cunoştinţă a oricărei posibile încălcări a acestor condiţii, bloggerbook îşi rezervă dreptul (dar nu va avea nicio obligaţie) de a decide dacă respectivul conţinut este în conformitate cu cerinţele de conţinut prezentate în aceste condiţii şi poate elimina conţinutul şi/sau suspenda accesul utilizatorului la încărcarea de conţinut care încalcă prezentele condiţii în orice moment, fără înştiinţare prealabilă şi la libera sa alegere.

4.7 În plus, înţelegeţi şi confirmaţi că, prin utilizarea serviciilor, puteţi fi expus la conţinut care este inexact, ofensator, indecent, sau supărător în alt fel pentru dvs. Sunteţi de acord să renunţaţi, şi prin prezenta clauză renunţaţi, la orice drepturi sau reparaţii legale sau echitabile pe care le aveţi sau le-aţi putea avea împotriva bloggerbook cu privire la orice asemenea conţinut.

5. Conţinut bloggerbook pe site

5.1 Conţinut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al bloggerbook sau, unde este cazul, al licenţiatorilor bloggerbook. Bloggerbook şi licenţiatorii acestuia îşi rezervă toate drepturile care nu sunt acordate expres în sau asupra conţinutului lor.

6. Link-uri de la bloggerbook

6.1 Serviciile pot include hyperlink-uri către alte site-uri care nu sunt deţinute sau controlate de bloggerbook. Bloggerbook nu deţine niciun control asupra, şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinut, politicile de confidenţialitate sau practicile niciunui site terţ.

6.2 Confirmaţi şi sunteţi de acord că bloggerbook nu este responsabil pentru disponibilitatea niciunor asemenea site-uri sau resurse externe, şi nu avizează niciun material publicitar, produs sau alt material din sau disponibile prin respectivele site-uri sau resuse.

6.3 Confirmaţi şi sunteţi de acord că bloggerbook nu poartă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună pe care le-aţi putea suferi ca urmare a disponibilităţii respectivelor site-uri sau resurse externe, sau drept rezultat al faptului că v-aţi bazat pe caracterul complet, exact şi pe existenţa oricărui material publicitar, produse sau alte materiale din, sau disponibile prin, prespectivele site-uri sau resurse.

6.4 Bloggerbook vă încurajează să fiţi atenţi la ieşirea din Servicii şi să citiţi termenii şi condiţiile şi politica de confidenţialitate a fiecărui alt site pe care îl vizitaţi.

7. Încheierea relaţiei cu bloggerbook

7.1 Condiţiile se vor aplica în continuare până la rezilierea din partea dvs. sau a bloggerbook, conform celor stipulate mai jos.

7.2 În cazul în care doriţi să încetaţi acordul dintre dvs. şi bloggerbook, puteţi înştiinţa bloggerbook în orice moment şi închide contul dvs. bloggerbook. Vă rugăm să trimiteţi notificarea, în formă scrisă, pe pagina de contact al site-ului.

7.3 Bloggerbook poate rezilia în orice moment acordul încheiat cu dvs. dacă dvs.:

 1. Aţi încălcat orice dispoziţie a acestor condiţii (sau aţi acţionat într-o modalitate care arată clar că nu intenţionaţi, sau nu puteţi respecta clauzele Condiţiilor); sau

 2. Bloggerbook i se solicită acest lucru prin lege (de exemplu, în cazul în care furnizarea Serviciilor către Dvs. este, sau devine, ilegală); sau

7.4 Bloggerbook poate rezilia acordul încheiat cu dvs. dacă bloggerbook încetează să mai furnizeze servicii către utilizatori din ţara în care locuiţi sau din care utilizaţi serviciile.

7.5 În situaţia în care aceste condiţii încetează, toate drepturile, obligaţiile şi răspunderile de natură de care aţi beneficiat şi de care aţi fost ţinut, dvs. şi bloggerbook, (sau care s-au acumulat de-a lungul timpului, în perioada de valabilitate a acestor condiţii) sau care vor continua pe perioadă nedeterminată, nu vor fi afectate de această încetare.

8. Excluderea garanţiilor

8.1 În special, bloggerbook nu declară şi nu garantează faţă de dvs. următoarele:

 1. Utilizarea, de către dvs., a serviciilor va corespunde cerinţelor dvs.,

 2. Utilizarea, de către dvs., a serviciilor se va realiza fără întreruperi, la timp, în siguranţă şi fără erori.

 3. Orice informaţii obţinute de dvs. ca urmare a utilizării serviciilor vor fi exacte sau de încredere.

 4. Că defecţiunile de exploatare sau funcţionare a oricărui software care vă este furnizat în cadrul serviciilor vor fi remediate.

9. Limitarea răspunderii

9.1 Nicio dispoziţie din prezentele condiţii nu vor exclude sau limita răspunderea bloggerbook pentru pierderile care nu pot fi excluse sau limitate în mod legal în baza legislaţiei aplicabile.

9.2 Sub rezerva dispoziţiei generale prevăzute în alineatul 9.1 de mai sus, bloggerbook nu va fi răspunzătoare faţă de dvs. pentru:

 1. Orice pierderi indirecte sau consecutive pe care le-aţi putea suferi.

 2. Orice pierdere sau daună pe care aţi putea să o suferiţi ca urmare a:

  1. faptului că v-aţi bazat în orice situaţie pe caracterul complet, corect sau pe existenţa oricărui material publicitar, sau ca urmare a oricărei relaţii sau tranzacţii între dvs. şi orice agent publicitar sau sponsor ale cărui materiale publicitare apar pe servicii;

  2. orice schimbări pe care bloggerbook le poate aduce serviciilor, sau pentru orice încetare permanentă sau provizorie a serviciilor (sau a oricăror funcţii din cadrul serviciilor);

  3. ştergerea, coruperea sau imposibilitatea de păstrare a oricărui conţinut şi a altor date de comunicare păstrate sau transmise de sau prin faptul că dvs. folosiţi serviciile;

  4. faptul că nu furnizaţi bloggerbook informaţii exacte privind contul;

  5. faptul că nu asiguraţi securitatea şi confidenţialitatea parolei şi a detaliilor contului dvs. bloggerbook.

9.3 Limitările privind răspunderea bloggerbook faţă de dvs. din alineatul 9.2 de mai sus se vor aplica indiferent dacă bloggerbook a fost informată sau nu sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de posibilitatea producerii oricăror asemenea pierderi.